Al qur'an

Al-Qur’an diturunkan sebagai mukjizat kepada Rasulullah saw untuk dijadikan panduan bagi semua umat manusia. Di dalamnya terkandung berbagai sistem kehidupan mengatur segala sesuatu baik untuk kepentingan dunia maupun akherat.
“Sesungguhnya Al-Qur’an ini memberi petunjuk kepada jalan yang lurus dan memberi berita gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahawa bagi mereka ada pahala yang besar.” (Surah Al-Isra’ 17:9)


0 komentar:

Design by The Blogger Templates

Design by The Blogger Templates